معاون عمرانی: گلزارهای شهدای استان تا پایان سال 97 ساماندهی شوند
1