جمعه 31 خرداد 1398   00:44:34

اخبار

آرشیواخبارRSS

معرفی دفتر

معاون هماهنگی امور عمرانی
جناب آقای مهندس عزیزفِیلی

دفترمعاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری:

معرفی دفتر:

 دفترمعاونت هماهنگی امورعمرانی  یکی ازدفاتر سه گانه معاونت های استاندارمحترم است که امور مربوطه به حوزه عمرانی استان کهگیلویه و بویراحمد را به انجام می رساند و در این راستا تحت عنوان معاون هماهنگی امورعمرانی ، به همراه مدیران کل دفاترچهارگانه این حوزه با کارشناسان ذیربط به ایفای شرح وظایف می پردازند.

معرفی معاون هماهنگی امورعمرانی:

معاون هماهنگی امورعمرانی: جناب آقای مهندس عزیز فِیلی

جناب آقای مهندس مهندس عزیز فِیلی معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت تهران و دارای سوابق ومسئولیت های فنی در دستگاههای اجرایی و وزارت راه وشهرسازی کشور می باشند:

برخی ازسوابق:

مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان ایلام
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان چهارمحال بختیاری
مدیر کل ابنیه وزارت راه وشهرسازی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان مرکزی
مجری طرح بهسازی سازمان راهداری و حمل ونقل کشور
.

.

سایر پست های دفتر معاونت هماهنگی عمرانی استانداری:

کارشناس پیگیری و مشاور امور عمرانی

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری

مدیرکل دفترامورشهری وشوراهای استانداری

مدیرکل دفترامورروستایی وشوراهای استانداری

مدیرکل مدیریت بحران استان

کارشناس هماهنگی و پیگیری

شماره تلفن دفترمعاون هماهنگی امور عمرانی:    07433227525        

آدرس : یاسوج - میدان امام حسین(ع) ، ساختمان مدیریت بحران استان - طبقه سوم        

       

شرح وظایف


شرح وظایف معاونت هماهنگی امور عمرانی:
-------------------------------------------------

1- هدایت و نظارت بر واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در تهیه و تنظیم طرح های زیربنایی اقتصادی وعمرانی با توجه به نیازها ، تجارب واولویت ها با درنظر گرفتن جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان .

2- نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و شهرها و اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مربوط به منظور رفع موانع

3- نظارت کلی بر طرح های عمرانی و فنی و اجرای نظام فنی، اجرایی استان در چارچوب نظام فنی، اجرایی کشور

4- انجام اقدامات لازم ر زمینه تشکیل جلسات شورای آب، شورای فنی استان وشورای برنامه ریزی و سایر شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مربوطه بر حسب مورد .

5- ارزشیابی اجرای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی از لحاظ اثرات اقتصادی، اجتماعی و تجزیه و تحلیل آن ها و انعکاس به مسئولین ذی ربط
6- تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی و آثار و نتایج اقتصادی اجتماعی آن ها به منظور استفاده بهینه در تدوین برنامه های ملی، منطقه ای و محلی

7- بررسی های لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمینه اجرای طرح ها و برنامه های واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی استان به منظور پیشبرد برنامه های عمرانی و هم چنین ارائه نظرات در این زمینه به شورای برنامه ریزی استان

8- حمایت از شوراهای اسلامی استان و نظارت بر فعالیت آن ها مطابق قوانی و مقررات

9-  مطالعه و بررسی وضع مناطق روستایی و شهری استان از نظر امکانات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت نیازها و اولویت بندی آن ها و پی گیری اعتبارات مربوط از منابع مختلف

10-  تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در مناطق روستایی و شهری و همکاری با واحدهای ذی ربط در این زمینه با وزارت کشور

11- نظارت و پی گیری بر امر تهیه وتنظیم گزارش جامع از عملکرد و برنامه های خاص منطقه ای و ارزیابی اقدامات انجام شده و تهیه حساب های منطقه ای و اعتبارات مصرف شده و آثار اجتماعی و اقتصادی این برنامه ها در ناحیه به منظور استفاده در توسعه و افزایش و بهره‌گیری از این نوع برنامه‌ها

12- هماهنگی و همکاری در زمینه برقراری اجرای نظام فنی، اجرایی در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه

13-  نظارت و اجرای روش های مناسب به منظور ترویج و تشویق در به کارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی در دستگاه های اجرایی (دولتی) و غیردولتی

14-  بررسی و نظارت کامل بر اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (ملی و استانی) و عمرانی در چارچوب ضوابط مربوطه و گزارش‌گیری از پیشرفت برنامه ها و ارزیابی آن ها

15-  نظارت بر پروژه‌های عمرانی در مناطق شهری و روستایی از محل اعتبارات مختلف

16-  تهیه قیمت های پایه استان و ضرایب منطقه ای با توجه به شرایط خاص هر منطق و پیشنهاد به مراجع ذی ربط برای تأیید

17-  مستندسازی تجربیات فنی و اجرایی به منظور بهره‌برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن

18- پیشنهاد برگزاری دور های آموزشی به منظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنایی بیشتر واحدهای استانی

19- اجرای تصمیمات متخذه در کمیسیون های مناقصه و بررسی و اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در چارچوب مقررات مربوطه

20-  نظارت و بررسی اعتبارات شهردار یها و هدایت و راهنمایی های لازم در اتخاذ روش های صحیح و رعایت اولویت ها در چارچوب طرح ها و برنامه ها

21- نظارت و بررسی و اظهار نظر درخصوص برنامه ها، اعتبارات و مسائل مالی سالیانه شهرداری ها که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.

22-  بررسی موقعیت مناطق شهری و روستایی استان به منظور دستیابی به نیازهای زیربنایی و تسهیلات رفاهی و برآورد اعتبار مورد نیاز و پی گیری لازم از طریق وزارت کشور
23-  انجام اقدامات لازم به منظور حضور فعال در جلسات، مجامع شوراها، کمیته ها ، کارگروه ها و کمیسیون ها حسب مورد و هم چنین در زمینه تشکیل آن ها و نظارت بر تهیه و تنظیم صورت جلسات و پی گیری مصوبات

24- تعیین اولویت بندی طرح ها و برنامه ها و پروژه ها و پروژه‌ها برای تخصیص اعتبارات لازم

25- همکاری و تهیه وتدوین  راهکارهای لازم در امور مربوط به حوادث پیش بینی نشده با دستگاه های اجرایی مربوط

26- تعیین اولویت بندی طرح ها و برنامه ها و پروژه ها  از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات لازم .

چارت تشکیلاتی 


 

معرفی پرسنل حوزه معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

نام عنوان پست تلفن
مهندس عزیز فِیلی معاون هماهنگی امورعمرانی 33227525
خدارحم عمرانی رییس دفتر 33227525
مهندس هجیرافشون کارشناس پیگیری و مشاور امور عمرانی -------
مهندس سیدحسین کاظمی مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری 33233508
دکترسید عبدالکریم عزیزی مدیرکل دفترامورشهری وشوراهای استانداری 33233513
مهندس سید خدادوست موسوی مدیرکل دفترامورروستایی وشوراهای استانداری 33233514
سیدعلی وفایی مقدم مدیرکل مدیریت بحران استان 33230911
مهندس غلام حسین یزدان پناه کارشناس پیگیری وهماهنگی حوزه عمرانی -------
فاکس دفتر 33227518
پیش شماره: 074

خدمات و فرآیندها

قوانین و مقررات                                                                                                                            
قوانین وآئین نامه های مرتبط با جلسات تشکیل شده به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی
فايلها
قانون مديريت پسماندها.pdf 89.895 KB
آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها.pdf 106.709 KB
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها.pdf 59.047 KB
آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.pdf 130.519 KB
اصلاح آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.pdf 76.391 KB
آيين نامه شرح وظايف تفصيلي شوراي مسکن استان.pdf 71.619 KB
آيين‌نامه روش كار شوراي فني استان‌ها مصوب سال 1379.pdf 93.882 KB
اصلاح آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و کارگروه هاي تخصصي.pdf 70.24 KB
قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور.pdf 114.041 KB
آيين نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور.pdf 129.747 KB
قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور.pdf 66.161 KB
آيين نامه موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور.pdf 79.764 KB
ابلاغيه دولت درباره طرح (شوراهاي استانها) اصلاح موادي از قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور.pdf 42.775 KB
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.pdf 76.508 KB
قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.pdf 73.492 KB
ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي.pdf 96.401 KB
شعارسال

آلبوم تصاوير

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 16048
تعداد بازديد کنندگان سايت: 15609984 تعداد بازديد زيرپورتال: 16049 اين زيرپورتال امروز: 14 سایت در امروز: 983 اين صفحه امروز: 13
مجری سایت:شرکت سیگما